<<
>L<
>>
「文台、西へ」
04102402


・孫氏三代「文台、西へ」
小説「文台、西へ」
A5中綴じコピー本。32ページ。一部ルビ有り
   孫堅主役の小説コピー本。こちらは書き下ろし。申し訳程度の挿し絵有り。
>>目次   >>表紙写真を見てみる   別ウィンドウ         >>出だしを少し読んでみる
   
目次
・「文台、西へ」
シーン1 登場人物:傅燮、楊贊         2
シーン2 登場人物:呉夫人、孫堅         5
シーン3 登場人物:ぜい祉、陶謙         7
シーン4 登場人物:呉景、徐真、孫堅、兪河、程普、韓当         12
シーン5 登場人物:兪河、孫堅、呉景、徐真         17
シーン6 登場人物:孫堅、祖茂         20
シーン7 登場人物:傅燮、傅幹         29
 後書き&解説         31<<
>L<
>>